Rhaglen Menter Gymdeithasol

Beth yw Menter Gymdeithasol?

Mae Menter Gymdeithasol yn fusnes sy’n masnachu i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, yn gwella cymunedau, cyfleoedd bywyd pobl neu’r amgylchedd.  Mae’n masnachu trwy werthu nwyddau neu wasanaethau yn union fel unrhyw fusnes arall.  Yr hyn sy’n wahanol yw sut maen nhw’n gweithio a beth maen nhw’n ei wneud â’u helw; maen nhw’n gweithio i wneud gwahaniaeth mwy ac ail-fuddsoddi unrhyw elw, ar ôl y costau, i gyflawni eu nodau cymdeithasol.

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys Big Issue, Oxfam a Phrosiect Eden.  Yn Sir Benfro mae dros 30 o Fentrau Cymdeithasol yn gweithredu gan gynnwys Get the boys a Lift, Gardd Furiog Ystagbwll FFRAMWAITH Sir Benfro.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae’r Catalydd Menter Gymdeithasol, Liz Cook, yn darparu cefnogaeth 1-1 rhad ac am ddim i:

 • Archwilio eich syniad busnes a’ch nodau cymdeithasol
 • Help gydag astudiaethau dichonoldeb a chynllunio busnes
 • Nodi’r strwythur cyfreithiol gorau ar gyfer eich menter
 • Cyrchu cyfleoedd cyllid a chyllido i gychwyn busnes
 • Sut mae cychwyn arni?Cysylltwch â Liz i gael sgwrs gychwynnol ar:
  • cook@PAVS.org.uk neu ffoniwch Liz ar 01437 689422
  • Dilynwch y prosiect ar Twitter: @LizCookPAVS
  • Hoffwch y prosiect ar Facebook: @CatalystsForCare