Hafan

“Cafodd y gwaith sy’n cael ei gynnal yn Sir Benfro argraff arna i, y gwaith sy’n cael ei wneud ar lefel Cyngor Tref a Chymuned yn benodol. Dyma rywbeth nad ydw i wedi ei weld yng Nghymru o’r blaen. Mae gen i ddiddordeb mewn dilyn canlyniadau’r datblygiad a’r ymchwil gan PLANED.”

Yr Athro Sally Holland
Comisiynydd Plant Cymru

“Roedd hi’n bleser bod yn ôl yn Sir Benfro ar ôl gweithio gyda PLANED i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr adroddiad Recharging Rural. Mae PLANED wedi esblygu’n wirioneddol dros y 30 mlynedd diwethaf, gan symud i gyfnod rhagweithiol o ychwanegu gwerth, rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth a datblygu partneriaethau grymus. Mae’r holl waith hwn yn rhoi sylfaen dystiolaeth gadarn y gellir ei defnyddio i helpu i greu dyfodol gwydn a chynaliadwy i gymunedau gwledig yn Sir Benfro.”

Sarah Skerratt
Athro Cymdeithas a Pholisi Gwledig

“Nod Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yw darparu tai gwirioneddol fforddiadwy i bobl leol, gan gynhyrchu incwm i gymunedau. Gall unrhyw un o fewn y gymuned ddod yn aelod o Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol. Yn ogystal â darparu tai fforddiadwy i bobl leol, gall Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol hefyd fod yn gyfrwng ar gyfer rhoi prosiectau eraill ar waith – rhai sydd o fudd i’r gymuned, fel swyddfeydd post neu siopau cymunedol.”

Tom Chance, Rhwydwaith YTC Cenedlaethol
siarad am ei gyfarfod â Rhwydwaith YTC Cenedlaethol

“Roedd hi’n bleser gennyf fod yn bresennol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol PLANED, a chlywed barn cymaint o sefydliadau lleol sy’n gwneud gwahaniaeth yn Sir Benfro. Mae’r sir wedi elwa’n sylweddol o gronfeydd yr UE, gyda PLANED yn esiampl dda o weithio mewn partneriaeth yn lleol i ddarparu nifer o brosiectau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cefnogi trwy gyllid yr UE. Dymunaf bob llwyddiant i’r sefydliad yn y dyfodol.”

Mark Drakeford
Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru

“Mae PLANED wedi esblygu dros amser, mae gan y mudiad hanes hir a balch wrth ystyried adfywio a chefnogi datblygiadau a arweinir gan y gymuned. Bydd PLANED yn 30 oed y eleni. Rydym yn cyfrannu at adeiladu cymunedau cadarn fel eu bod yn gallu cael dylanwad cryfach ar benderfyniadau sy’n effeithio arnynt a’u llesiant. Rydym yn eu cefnogi i ddatblygu i fod yn gadarn pan ddaw newidiadau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.”

Lynne Upsdell
Cadeirydd Bwrdd PLANED

“Mae PLANED wedi bod yn allweddol wrth gefnogi cymunedau ar draws Sir Benfro, mae’n rhan o’r Sir ac rwy’n gobeithio, er gwaethaf Brexit, y bydd PLANED yn parhau i gynyddu llesiant a chynhwysedd o fewn ein Sir am ddegawdau i ddod."

Eluned Morgan
AC

“Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol gyda nifer o fentrau, a’r cwbl wedi digwydd o ganlyniad i’r gweithdai gweledigaeth a gynhaliwyd gan PLANED a ddaeth ag aelodau’r gymuned ynghyd. Mae’r gweithdy a’r gweithgareddau dilynol hyn a gynhaliwyd gennych ar ein cyfer ni wedi adfywio diddordeb mawr a’r ymdeimlad o gymuned yn yr ardal.”

Mike Ridout
Ysgrifennydd, Cymdeithas Gymunedol Llandyfái

Ein hangerdd yw gweithio gyda chymunedau i adeiladu ar eu cryfderau. Rydym yn hyrwyddo ac yn defnyddio ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi i helpu i wneud dyfodol cynaliadwy.

Gan groesawu’r dyfodol ac adeiladu ar y gorffennol rydym yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i gymunedau ar draws y sir ac yn ehangach. Rydym yn gwneud hyn trwy weithio gyda phartneriaid yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, i gyflawni ar gyfer ein pobl, ein cymunedau a’n busnesau.

Duis viverra leo a metus commodo, vel eleifend ipsum dictum. Mauris nec magna eget risus malesuada pellentesque. Donec eget odio a libero interdum lacinia quis quis leo. Pellentesque lobortis, diam nec accumsan cursus, nisl nibh laoreet urna, vitae varius justo urna vitae enim. Etiam sollicitudin eget ipsum ut sodales. Suspendisse potenti. Vestibulum volutpat magna quis bibendum malesuada. Aenean imperdiet vel odio vitae posuere. Nunc sagittis est augue, quis vestibulum enim tincidunt non.

Praesent ut sagittis quam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce efficitur velit lorem, pretium lobortis arcu molestie id. Duis tincidunt lorem at ligula condimentum, a gravida nunc sagittis. Nulla imperdiet cursus mi, vitae dapibus nulla commodo vitae. Fusce eu nulla odio. Nulla commodo vel enim non sodales.

Cyfranogiad Cymunedol, Cynrychiolaeth a Lles

Ynni a'r Amgylchedd

Treftadaeth, Diwylliant a Thwristiaeth

Rhwydweithiau

Eisiau dysgu mwy am ein gwaith?

Cliciwch Yma

Newyddion Diweddaraf

Gweld Popeth

Rydym yn recriwtio!

Ydych chi’n caru Sir Benfro? Oes gennych chi frwdfrydedd amlwg tuag at gymunedau? Oes gennych chi brofiad o reoli prosiectau…

Darllen Mwy

Mae’r cynllun yn nodi gweledigaeth i wneud Sir Benfro yn 5 uchaf ar gyfer twristiaeth

Mae cynllun sy’n amlinellu gweledigaeth ar gyfer Twristiaeth yn y Sir am y bum mlynedd nesaf wedi’i gyhoeddi. Lansiwyd Cynllun…

Darllen Mwy

Digwyddiadau i ddod

Gweld Popeth
26
wst

Cyfarfod Grŵp Catalydd Gofal

Mer 26 Awst
9:30 yb – 11:30 yb
Unit 9 PLANED
Gweld y Digwyddiad

Cyfryngau Cymdeithasol