Ein Cymdogaeth Werin

Ein Cymdogaeth Werin

Mae prosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, dan arweiniad PLANED, wedi bod yn archwilio sut y gall cysylltu â threftadaeth yn greadigol gyfrannu at iechyd a llesiant a darparu cyfleoedd i bobl ifanc trwy gyfrwng profiad ymarferol.

Lansiwyd y prosiect ddydd Sadwrn 13 Hydref 2018 yn Neuadd Gymunedol Maenclochog. Bydd yn cynnal gweithdai gyda’r bwriad o ddod â chymunedau ynghyd i archwilio a chanfod eu hasedau treftadaeth a’u straeon lleol. Bydd cyfleoedd hyfforddi i’w cael, ynghyd ag arddangosfeydd treftadaeth cymunedol, teithiau cerdded a sgyrsiau, yn ogystal â thrafodaethau cymunedol am dreftadaeth a diwylliant ardal y Preseli. Bydd hyn oll yn helpu’r prosiect i archwilio a chytuno ar ddull cyffredin o ymdrin â’r modd y caiff treftadaeth ei defnyddio a’i thrysori, a bydd yn helpu i dynnu mwy o sylw at ardal y Preseli fel cyrchfan i dwristiaid treftadaeth.

 

Mae Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities yn rhan o’r Cynllun Lle Gwych, sef menter beilot a roddir ar waith ar draws Cymru. Y nod yw rhoi treftadaeth a diwylliant wrth galon a chraidd cymunedau lleol.

Darllen mwy yma:  Blog Ein Cymdogaeth Werin.

 

 

Sophie Jenkins
01834 860965