Rhaglen Micro-Fenter Cymunedol

Beth yw micro-fenter cymunedol?

Busnes gofal neu gymorth bach sy’n helpu pobl i fyw’n annibynnol ac yn iach. Yn aml, unig fasnachwyr ydyn nhw ond gallen nhw fod yn Gwmni Cyfyngedig bach sy’n cyflogi hyd at wyth o bobl. Gallant ddarparu ystod o wasanaethau gan gynnwys:

  • Cymorth i aros yn annibynnol gartref – glanhau, paratoi prydau bwyd, garddio ac ati.
  • Cwmnïaeth a chymorth i gyrchu grwpiau a gweithgareddau cymdeithasol
  • Cymorth gydag anghenion gofal personol

Enghreifftiau o ficro-fentrau cymunedol yn Sir Benfro

Help at Home

Wedi’i leoli yn ardal Dinbych-y-pysgod, mae ‘Help at Home’ yn fusnes unig fasnachwr sydd wedi cael ei sefydlu, ac yn cael ei redeg, gan Michelle Thomas. Gwelodd Michelle yr angen lleol i bobl a oedd angen ychydig o gymorth i aros yn annibynnol gartref; yn ogystal â chael rhywun dibynadwy, cyfeillgar i ddarparu cwmnïaeth. Mae ‘Help at Home’ yn cynnig ystod o gymorth gan gynnwys glanhau, siopa, golchi dillad, paratoi prydau bwyd, garddio, addurno ysgafn a thacluso annibendod.

Darllen mwy yma: Facebook page.


S&A Buddies

Wedi’i leoli yn Aberdaugleddau, mae ‘S&A Buddies’ yn fusnes bach sydd ag enw da yn lleol am ddarparu cwmnïaeth o safon a helpu pobl i deimlo’n rhan o’r gymuned. Dechreuodd Sarah McGillivray ac Ann-Marie Davies ‘S&A Buddies’ ar ôl sylweddoli faint o bobl oedd yn sownd gartref ac oedd yn unig.

Darllen mwy yma: Facebook page. 

Sut alla i sefydlu micro-fenter gymunedol?

Mae’r Catalydd micro-fenter, Lee James, yn cynnig cefnogaeth 1-1 rhad ac am ddim i droi eich syniad gwasanaeth yn realiti. Mae hyn yn cynnwys:

  • Datblygu eich syniad a deall y rheoliadau y bydd angen i chi gydymffurfio â nhw
  • Creu eich portffolio gan gynnwys: yswiriant, gwiriad DBS a chontract cytundeb gwasanaeth
  • Marchnata eich gwasanaeth a chysylltu â chwsmeriaid
  • Datblygu eich gwasanaeth a dod yn gynaliadwy

Ydy hyn i mi?

Y peth pwysicaf sydd ei angen arnoch chi yw angerdd gwirioneddol dros helpu pobl. Gallwn ni helpu gyda phopeth arall.

Manteision sefydlu eich micro-fenter gymunedol eich hun yw y gallwch wneud y canlynol:

  • Gweithio’r oriau sy’n addas i chi
  • Dylunio gwasanaeth sy’n manteisio i’r eithaf ar eich sgiliau a’ch diddordebau
  • Helpu pobl ag angen sy’n agos at eich calon, yn eich cymuned

Sut mae darganfod mwy a dechrau arni?

Cysylltwch â Lee i gael sgwrs gychwynnol ar:

leej@PLANED.org.uk neu ffoniwch Lee ar 07535 810003

Dilynwch y prosiect ar Trydar: @LeeJamesPLANED

Hoffwch y prosiect ar Weplyfr: @CatalystsForCare

 Yn ôl i dudalen prosiect Catalydd Gofal