Treftadaeth, diwylliant a thwristiaeth

Hyrwyddir datblygiad cynaliadwy drwy waith PLANED gyda threftadaeth a thwristiaeth. Mae ein ffocws ar gynyddu mwynhad o Sir Benfro i bobl leol ac ymwelwyr. Y nod yw gwella treftadaeth ac amgylchedd y sir drwy fabwysiadu arferion amgylcheddol da, a diogelu a dehongli treftadaeth a bywyd gwyllt cyfoethog y sir. Mae PLANED wedi helpu mwy na 50 o gymunedau i ymchwilio a dathlu eu treftadaeth.

Mae PLANED wedi gallu cynnig hyfforddiant ar sut i ymchwilio hanes lleol, a chymorth technegol ac ariannol i gymunedau ar gyfer cynhyrchu taflenni treftadaeth a phaneli gwybodaeth. Mae’r taflenni ar gael ar wefan Profi Sir Benfro, sy’n adnodd gwerthfawr ar gyfer twristiaeth gynaliadwy. Mae PLANED hefyd wedi cefnogi cymunedau gydag ymchwil a datblygu Canllaw Hanes Milwrol i Sir Benfro, ‘O Ryfel Sifil i Ryfel Oer’. Bu grŵp o selogion yn gweithio ar y prosiect ‘Gorffennol Diwydiannol Sir Benfro’, gan ymchwilio i hanes diwydiannau gwahanol Sir Benfro, fel gwaith brics, melinau, cynhyrchu trydan, glo, gweithfeydd haearn a mwyngloddio.

Mae PLANED yn trefnu sgyrsiau arbenigol a theithiau ar gyfer grwpiau treftadaeth, er mwyn cynyddu gwybodaeth pobl leol ac i ysgogi eu gwaith ymchwil. Gellir hefyd ddefnyddio canlyniadau’r ymchwil hwn i wella profiad ymwelwyr. Mae Teithiau poblogaidd ‘Ymdeimlad o Le’ PLANED wedi eu hanelu at gynyddu gwybodaeth a dathlu natur unigryw leol yn y sector twristiaeth.