Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol

Cefnogi adeiladau cymunedol a'r bobl sy'n eu rhedeg

Mae’r Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol yn trefnu digwyddiadau i helpu’r rhai sy’n ymwneud â rheoli neuaddau ac adeiladau cymunedol. Mae hyn wedi cynnwys ymweliadau i weld neuaddau yn elwa o ynni solar a gwresogi o’r ddaear, a rhannu gwybodaeth a phrofiadau.

Newyddion Adeiladu Cymunedol

Wythnos Neuaddau Pentref 2020 – Ymunwch yn y dathlu

 

Mae Wythnos Neuaddau Pentref yn dathlu neuaddau pentref, eu gwirfoddolwyr a’r gwasanaeth maent yn eu cynnig i’w cymunedau. Eleni, cododd Wythnos Neuaddau Pentref 2019 lawer o sylw at neuaddau pentref yn cynnwys ymddangosiadau ar draws 16 gorsaf BBC.

 

Flwyddyn nesaf, cynhelir Wythnos Neuaddau Pentref 2020 o 20 Ionawr tan ddydd Sul 26 Ionawr 2020, a dymunwn gynrychioli Sir Benfro.  Mae PLANED eisiau dathlu straeon y neuaddau pentref ar draws ein gwlad, a’r bobl sydd yn rhoi o’u hamser ac yn ymdrechu i’w cynnal.

 

Gellir cynnwys unrhyw weithgareddau sydd yn cael eu cynnal yn eich neuadd o ddydd Llun 20 Ionawr – dydd Sul 26 Ionawr 2020 fel rhan o’r dathliad, felly rhowch wybod i ni a byddwn ni yma yn PLANED yn helpu i hyrwyddo hyn.

 

Mae’r dathliad, sydd yn ymestyn dros y DU cyfan, yn cynnwys:

Diwrnod i Rannu eich Hanes ar ddydd Iau 23 Ionawr 2020

Rhannwch hanes eich neuadd ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #tbt a #wythnosneuaddaupentref. Gallwch lawrlwytho hen luniau neu bosteri, manylu gwesteion arbennig, rhannu hen ffilm neu ysgrifennu erthygl am eich hanes.

 

Diwrnod Agored Cenedlaethol ar ddydd Sadwrn 25 Ionawr 2020

Cyfle gwych i agor y drysau a chroesawu ymddiriedolwyr a grwpiau defnyddiwr newydd a chynyddu ymrwymiad cymunedol.

 

Os hoffech roi eich neuadd ar y map, cofrestrwch eich diddordeb gyda ni.