Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro

Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yn fath o dai dan arweiniad y gymuned, sy’n cael eu sefydlu a’u rhedeg gan grwpiau cymunedol a grwpiau cymdogaethau lleol i helpu i ddatrys problemau tai yn eu hardal leol. Mae’r mentrau hyn dan arweiniad y gymuned yn datblygu a rheoli cartrefi yn ogystal ag asedau eraill.

Mae CLT yn gweithredu fel stiwardiaid tai hirdymor, gan sicrhau ei fod yn parhau i fod wirioneddol yn fforddiadwy, yn seiliedig ar yr hyn mae pob yn ei ennill mewn gwirionedd yn eu hardal, nid ar gyfer nawr yn unig ond ar gyfer yr holl feddianwyr yn y dyfodol.

Ble?

Gan weithio gyda chymunedau mae prosiect peilot Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro yn ceisio darparu tai gwirioneddol fforddiadwy yn barhaol a thir sy’n eiddo i bobl leol ac yn cael ei redeg gan bobl leol. Bydd y Swyddog yn arwain timau ar gyfer datblygu tai a thir a chefnogi datblygiad partneriaeth ar draws y sector.

Pam?

Fel cenedl rydyn ni’n adeiladu llai na hanner y cartrefi rydyn ni eu hangen i ddal i fyny gyda’r aelwydydd newydd sy’n cael eu ffurfio bob blwyddyn.

Mae rhenti preifat yn codi i’r entrychion mewn nifer o rannau o’r wlad ac mae prisiau tai yn parhau i godi.  Ar yr un pryd mewn rhannau eraill o’r wlad mae cymdogaethau cyfan sy’n cael eu difetha gan eiddo gwag, dad-fuddsoddi a mentrau adfywio sydd wedi methu.

Mewn ymateb, mae nifer cynyddol o gymunedau yn penderfynu  sefydlu Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol.

Nawr, mae dros 225 o Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yng Nghymru a Lloegr, ac mae hanner y rhain wedi’u ffurfio yn y blynyddoedd diwethaf.

Sut?

Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol wedi datblygu 700 o gartrefi a byddant wedi datblygu 300 o dai fforddiadwy newydd erbyn 2020. Fodd bynnag, gyda’r arian a’r gefnogaeth gywir, gallem weld hynny’n treblu.

Nid Ymddiriedolaethau Tai Cymunedol yw’r unig ateb i’r argyfwng tai, ond mae angen iddynt fod yn rhan llawer mwy o’r ateb hwn.

Jo Rees-Wigmore
01834 860965