Adleisiau o’r gorffennol

A local welcome to local heritage

Mae ‘Echoes of the past’ yn darparu croeso lleol i dreftadaeth leol. Mae grwpiau hanes lleol Sir Benfro yn cynnig mewnwelediadau ymchwiliedig i ganrifoedd o dreftadaeth sydd wedi siapio ei dirwedd a’i phobl.

Mae’r cymunedau a welir ar wefan yr atseiniau yn datblygu dull e-Amgueddfa, gan helpu ymwelwyr i archwilio ‘treftadaeth’ yn ei ystyr ehangaf, gan ddatgelu haenau o dirwedd, chwedl ac iaith ac yn bwysicaf oll, gan estyn croeso gwirioneddol leol.

Mae PLANED a’i bartneriaid ‘Echoes of the Past’, gyda chefnogaeth Visit Wales, yn annog ymwelwyr i gynllunio ymlaen llaw trwy ymgynghori â gwefannau grwpiau hanes, efallai cysylltu â llysgennad lleol i chwilio am olygfeydd dramatig; hanes i blant; lleoedd tawel neu’r newyddion diweddaraf am yr ŵyl. Mae gwybodaeth rhwydwaith llwybrau ar gael hefyd ac mae bysiau lleol fel y Poppit Rocket neu’r Coastal Cruiser yn llywio’r milltiroedd ac yn helpu i ddiogelu’r amgylchedd.

Dewch i archwilio ‘Echoes of the Past’ Sir Benfro…

Stuart Berry
01834 860965