DATRIS

DATRIS

Ewch yn ddigidol

Hyffordiant a chefnogaeth i gymunedau yn Sir Benfro 

Mae cyfrifiaduron, gwefannau a ffonau symudol yn rhan o’n bywyd bob dydd ni ond eto mae llawer ohonom yn cael trafferthion wrth eu defnyddio. Nod y prosiect DATRIS yw cynorthwyo pobl o fewn eich cymuned a allai wedyn roi cymorth i eraill ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth.

Hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sy’n dymuno bod yn fentor TGCh.

I gael mwy o wybodaeth am DATRIS, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, John Ewart.

Mae Asedau Digidol a Hyfforddiant ar gyfer Datrysiadau Gwledig Arloesol, neu DATRIS yn brosiect, a weinyddir gan PLANED ac a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

John Ewart
01834 860965