Cronfa Asedion Cymunedol / Community Assets Fund

Cronfa Asedion Cymunedol / Community Assets Fund

Mae’r Gronfa Asedau Cymunedol yn gynllun math loteri sy’n canolbwyntio ar helpu i godi arian ar gyfer prosiectau a sefydliadau cymunedol lleol.

Mae tîm Asedion yn gweithio’n agos gyda phobl leol yn eu cymunedau.

I ddarganfod mwy am Cronfa Asedion Cymunedol ewch i’r wefan yma.

Mae Cronfa Asedion Cymunedol yn brosiect yn Sir Benfro a ariennir gan LEADER.

Jason Retter
01834 860965