Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro

Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro

Cydweithio â chymunedau

Gall cyfranddaliadau cymunedol arbed siopau a gwasanaethau lleol, gallent gynorthwyo i ariannu prosiectau ynni adnewyddadwy, gallent gefnogi’r clwb chwaraeon lleol, mae’r rhestr yn parhau. Ond mae’r cwbl yn gymorth i adeiladu cymunedau cryfach, mwy gwydn ac annibynnol. Ers 2009 mae dros 120,000 o bobl wedi buddsoddi dros £100m i gefnogi dros 400 o fusnesau cymunedol ledled y DU.

Ble?

Cris yw’r Swyddog Datblygu Cyfranddaliadau Cymunedol, mae’n gweithio ar draws Sir Benfro gyfan yn cefnogi ac yn arwain unrhyw un sydd â syniadau menter ar gyfer asedau eu cymunedau neu sydd eisiau dysgu mwy ynghylch sut fyddai cyfranddaliadau cymunedol yn gweithio yn eu hardal hwy.

Pam?

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ddelfrydol i gymunedau fuddsoddi mewn mentrau sy’n rhoi pwrpas i gymuned.

Mae buddsoddi mewn cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ymarferol o gefnogi busnes sy’n gwasanaethu eich cymuned. Bydd cyfalaf y cyfranddaliadau yn gymorth i ariannu busnesau eraill.  Fel canlyniad, efallai y cewch log cyfyngedig ar eich buddsoddiad. Ac os fyddwch eisiau eich arian yn ôl, mae gennych yr hawl i dynnu’n ôl eich cyfalaf cyfranddaliad yn llawn neu’n rhannol, yn amodol ar delerau ac amodau.

Sut?

Bydd Cynllun Cynnig Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol Sir Benfro yn cefnogi cymunedau gyda chynigion cyfranddaliad i brynu tir ac adeiladau i gadw gwasanaethau lleol yn fyw ac i ddatblygu rhai newydd. Cymdeithasau yn unig sy’n gallu cyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol. Mae cymdeithasau yn amodol ar Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014.

Bod yn rhan

Rydym yn sefydlu rhwydwaith o arweinwyr cymunedol sydd eisiau ymgymryd â hyfforddiant a gwybod mwy ynghylch sefydlu cynnig cyfranddaliadau cymunedol.

Anfonwch eich manylion cyswllt i Cris: crist@planed.org.uk