Trefniant cau swyddfa ‘PLANED’ – Nadolig 2021

Trefniant cau swyddfa ‘PLANED’ – Nadolig 2021

Bydd swyddfeydd PLANED nawr ar gau o 4pm ar ddydd Gwener 17 Rhagfyr ar gyfer gwyliau’r Nadolig. Fodd bynnag, bydd rhai aelodau o’r tîm yn dal i weithio gartref hyd at y 23ain, ac mae’n bosibl y gellir cysylltu â hwy drwy e-bost os nad ydynt ar eu gwyliau.

 Oherwydd y cyfyngiadau COVID parhaus, bydd swyddfeydd PLANED yn parhau i fod ar gau ar ôl y Nadolig, gyda’n holl dîm yn gweithio gartref hyd at ddiwedd mis Ionawr, pan y byddwn unwaith eto’n adolygu’r sefyllfa leol, yn ogystal â’r canllawiau cenedlaethol ynghylch COVID.

 O ganlyniad, wrth i’n tîm ddychwelyd i weithio ar-lein ac o bell yn ystod wythnos gyntaf mis Ionawr, gofynnwn yn garedig i chi gofio y byddwch yn gallu cysylltu â nhw drwy e-bost yn gyntaf. Ar gyfer yr aelodau tîm sydd â rhifau ffôn symudol, ac sydd wedi rhannu’r rhifau hyn yn flaenorol, gallwch gysylltu â nhw ar y ffôn hefyd. Noder os gwelwch yn dda mai unwaith yr wythnos yn unig y bydd unrhyw negeseuon ar ffôn swyddfa PLANED yn cael eu gwirio gan fod adeilad y swyddfa yn parhau i fod ar gau. Byddwch hefyd yn gallu cysylltu â PLANED drwy ein tudalennau Facebook a Twitter a byddwn yn ymateb maes o law.

 Dymunwn Nadolig Llawen a diogel i chi, a dymuniadau gorau ar gyfer 2022.