PROSIECT IEUENCTID NEWYDD – Dwy swydd newydd yn cael eu recriwtio

PROSIECT IEUENCTID NEWYDD – Dwy swydd newydd yn cael eu recriwtio

Yn dilyn llwyddiant y prosiect LEADER fu’n rhedeg am ddwy flynedd a gafodd ei ariannu gan yr UE drwy Arwain Sir Benfro, mae PLANED bellach wedi sicrhau cyllid newydd gan y Loteri er mwyn i’r prosiect CWBR yn gallu parhau, a bydd yn canolbwyntio ar bobl ifanc yn Sir Benfro.

Bydd Ieuenctid CWBR (Llesiant a Gwytnwch Cymunedol) yn adeiladu ar ganlyniadau llwyddiannus y prosiect CWBR blaenorol, oedd eisoes wedi darparu amrywiaeth o adnoddau i helpu ac i gynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned i weithio mwy gyda thrigolion ifanc o fewn eu cymunedau.

Ar ôl sicrhau cyllid gwerth £100,000 gan Gronfa Pobl a Lleoedd y Loteri Fawr, bydd PLANED yn datblygu ymhellach ac yn canolbwyntio’n benodol ar weithio gyda’n partneriaid i ddenu mwy o bobl ifanc i ymwneud â’r cyrff democrataidd lleol ar draws Sir Benfro.

Rydym yn chwilio am:

Cydlynydd Prosiect – 37.5 awr, 24 mis tymor penodol, (£27,000)

Swyddog Cefnogi Prosiect – 22.5 awr, 12 mis tymor penodol, (£22,500 pro rata)

Bydd angen llenwi ffurflenni cais ar gyfer y ddwy swydd a’u dychwelyd erbyn 17:00 ddydd Llun 29ain Tachwedd.

CWBR Youth Support Officer Job Description 

CWBR Youth Coordinator Job Description

Job Application Form

Os dymunwch drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad  iwan.thomas@planed.org.uk