Mae PLANED yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Hwb Bwyd Rhanbarthol newydd

Mae PLANED yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Hwb Bwyd Rhanbarthol newydd

Mae PLANED, sefydliad cymunedol arweiniol gorllewin Cymru, wedi cael caniatâd Llywodraeth Cymru i gyflwyno Menter Dosbarthu Bwyd yng Nghymunedau Cymru gan weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Dywedodd Alice Coleman, Cydlynydd y Prosiect, “Mae hwn yn brosiect cychwynnol gwych a fydd yn gweithredu model dosbarthu hyblyg, cynhwysol, cynaliadwy yn amgylcheddol ac yn economaidd, gan uno grwpiau cymunedol, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr yng Nghymru sy’n ysgogi cadwyni bwyd.

O dan arweiniad PLANED, mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygiad Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan

Gronfa Amaethyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig (EAFRD), Llywodraeth Cymru a Menter Hybiau Bwyd Cymunedol, er mwyn ymateb i adferiad Covid 19 a galluogi cymunedau ar draws de orllewin Cymru i gyrchu bwyd iach a fforddiadwy.

Dywedodd Iwan, Thomas y Prif Swyddog Gweithredol: “Wrth i PLANED barhau i symud ymlaen gyda chriw sylweddol o weithwyr medrus yn gweithio gyda phartneriaid, bydd y prosiect hwn yn ychwanegu gwerth aruthrol at y tair sir yng ngorllewin Cymru. Fel y gwelsom yn ystod cyfnodau clo diweddar, mae cadwyni cyflenwi a tharddiad cynnyrch wedi dod yn fwyfwy pwysig, a bydd y prosiect newydd nid yn unig yn cefnogi hynny, ond hefyd yn awyddus i ychwanegu gwerth at ein heconomïau lleol a llesiant ehangach o fewn y cymunedau hynny.”

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect, cysylltwch yn gyntaf ag Alice.coleman@planed.org.uk.  Os hoffech wneud cais am swyddi Swyddogion Datblygiad gyda’r prosiect, ewch i wefan PLANED, i’r adran newyddion: https://www.planed.org.uk/