Preseli Sir Benfro yn Gofalu Ymgysylltu â’r Gymuned

Preseli Sir Benfro yn Gofalu Ymgysylltu â’r Gymuned

“Cynnig i’r gymuned gydweithio i gyflawni’r gwasanaethau gorau posibl”

Beth yw eich barn ynghylch darpariaeth gwasanaethau gofal lleol?

Fyddech chi’n hoffi cymorth gan eich cymuned i’ch helpu i barhau i fyw gartref?

Oes gennych chi aelod o deulu neu gymydog, neu ydych chi’n nabod rhywun fyddai’nhoffi hynny?

Hoffem gasglu cymaint o safbwyntiau ag sy’n bosib, i sefydlu a oes angen am, adiddordeb mewn, gwasanaeth gofal cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol yn yrardal ddaearyddol a wasanaethir gan Feddygfa Preseli. Os gallwch sbario 5 munud i ateb ychydig o gwestiynau a rhannu eich barn.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/M5RZDZG

Fodd bynnag, os byddai’n well gennych gwblhau copi caled o’r arolwg hwn, cysylltwchag Abi Marriott yn PLANED abi.marriott@planed.org.uk  07951 515 075.

Law yn llaw ag arolwg o’r holl breswylwyr ac aelwydydd sydd â diddordeb yn lleol, maecyfle i drafod a darganfod mwy am y cynigion posib ar gyfer gwasanaeth gofal cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol. Os ydych yn dymuno cymryd rhan mewn gweminar ar-lein am ddim mwy nag awr, irannu a thrafod gyda’ch cyd-breswylwyr, wedi’u hwyluso’n annibynnol gan PLANED, ynadefnyddiwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at glywed eich lleisiau, a rhannu eich barn. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ar gyfer ein trafodaeth ar-lein derfynol ar:

Dydd Mercher 21 Ebrill am 5pm (yn Saesneg)

https://www.eventbrite.co.uk/e/150493890277