Cydweithrediad Cymunedol i Gefnogi Twristiaeth, Lletygarwch ac Ymdeimlad o le yn y Preselis

Cydweithrediad Cymunedol i Gefnogi Twristiaeth, Lletygarwch ac Ymdeimlad o le yn y Preselis

Ydych chi’n byw neu’n gweithio yn ardal Preseli yn Sir Benfro?

Oes gennych chi ddiddordeb am dwristiaeth yn eich cymuned?

Hoffech chi wybod sut y gall cymunedau a busnesau weithio gyda’i gilydd i groesawu ymwelwyr i’r Preselis?

 

Yn y seminar AM DDIM hon, bydd pedwar siaradwr yn dod â’u persbectif a’u harbenigedd i drafod dull cynaliadwy o ddarparu croeso cymunedol unedig i ymwelwyr, gyda chymunedau a busnesau twristiaeth o bob rhan o’r Preseli.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Emma Thornton, Prif Swyddog Gweithredol Ymweld â Sir Benfro, ar bwysigrwydd croeso cymunedol ledled y sir.

Wedi’i anelu at breswylwyr, aelodau o grwpiau cymunedol a’r rhai sy’n gweithio ym maes twristiaeth, hamdden neu letygarwch yn ardal Preseli yng ngogledd Sir Benfro, bydd y digwyddiad hwn yn galluogi cynrychiolwyr i archwilio’r syniadau a godwyd. Bydd cynrychiolwyr yn cael cyfle i siarad â chyflwynwyr yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaeth ford gron am yr hyn y gallai’r camau nesaf ar gyfer y Preseli fod.

I ymuno â’r seminar AM DDIM hon, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/seminar-croeso-cymunedol-preseli-community-welcome-seminar-registration-147840407639