Rydym yn Recriwtio Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Cynorthwyydd Ymgysylltu

Rydym yn Recriwtio Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Cynorthwyydd Ymgysylltu

Gan dynnu ar hanes PLANED o hwyluso datblygiad cymunedau gwledig, mae hon yn rôl allweddol i gynorthwyo staff prosiect i gyflawni darn pwysig o waith wedi’i ariannu.

Yn 2018 bu PLANED yn llwyddiannus yn ei gais i dderbyn cyllid Loteri Treftadaeth o dan gynllun y Lle Arbennig i gyflawni prosiect arloesol Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities.

Wedi’i leoli rhwng swyddfeydd PLANED yn Arberth a chymunedau’r Preseli pan fo angen, mae’r swydd hon yn hanfodol i gynorthwyo staff y prosiect ym mlwyddyn olaf y prosiect i gefnogi cyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol; i gynorthwyo wrth brosesu deunyddiau gwerthuso; a’r holl gymorth gweinyddol cymwys arall i gefnogi cwblhau’r prosiect.

I gael mwy o wybodaeth am y swydd ac i wneud cais:

👉 Job Description – Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Cynorthwyydd Ymgysylltu (Welsh)

👉 Application Form – Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Cynorthwyydd Ymgysylltu (Welsh)

👉 Data Breach Notification Policy

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 26 Ebrill 9.00am.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi ddychwelyd y cais wedi’i gwblhau at: PLANED, The Old School, Station Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU neu e-bost: julie.davies@planed.org.uk

Sylwch y byddwn yn derbyn ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen gais PLANED yn unig, peidiwch ag anfon CVs.