Ar hyn o bryd mae PLANED yn gwneud amrywiaeth o waith ymgysylltu â’r gymuned allweddol ar ran partneriaid yn ardal Meddygfa Preseli

Ar hyn o bryd mae PLANED yn gwneud amrywiaeth o waith ymgysylltu â’r gymuned allweddol ar ran partneriaid yn ardal Meddygfa Preseli

Ar hyn o bryd mae PLANED yn gwneud amrywiaeth o waith ymgysylltu â’r gymuned allweddol ar ran partneriaid yn ardal Meddygfa Preseli, gan gynnwys Canolfan Cydweithredol Cymru, PAVS a Fforwm Cymunedol Trefdraeth.

 

Hoffem gasglu cymaint o safbwyntiau ag sy’n bosib, i sefydlu a oes angen am, a diddordeb mewn, gwasanaeth gofal cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol yn yr ardal ddaearyddol a wasanaethir gan Feddygfa Preseli.

 

Os gallwch sbario 5 munud i ateb ychydig o gwestiynau a rhannu eich barn.

Fodd bynnag, os byddai’n well gennych gwblhau copi caled o’r arolwg hwn, cysylltwch ag Abi Marriott yn PLANED abi.marriott@planed.org.uk 07951 515 075.


Law yn llaw ag arolwg o’r holl breswylwyr ac aelwydydd sydd â diddordeb yn lleol, mae cyfle i drafod a darganfod mwy am y cynigion posib ar gyfer gwasanaeth gofal cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol.


Os hoffech gymryd rhan mewn gweminar ar-lein awr o hyd, i rannu a thrafod gyda’ch cyd-breswylwyr, wedi’i hwyluso’n annibynnol gan PLANED, yna gwiriwch a fyddai’r dyddiadau a’r amseroedd isod yn gyfleus i chi, a chofrestrwch ar-lein yn defnyddio’r ddolen briodol.


Ymunwch â ni am drafodaeth ar-lein ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn:


✅ 𝗗𝘆𝗱𝗱 𝗟𝗹𝘂𝗻 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟵 𝗠𝗮𝘄𝗿𝘁𝗵 𝗮𝗺 𝟲𝗽𝗺 (𝘆𝗻 𝗦𝗮𝗲𝘀𝗻𝗲𝗴)


✅ 𝗗𝘆𝗱𝗱 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟳 𝗘𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹 𝗮𝗺 𝟮𝗽𝗺 (𝘆𝗻 𝗖𝘆𝗺𝗿𝗮𝗲𝗴)


✅ 𝗗𝘆𝗱𝗱 𝗜𝗮𝘂 𝟴 𝗘𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗮𝘁 𝟱𝗽𝗺 (𝘆𝗻 𝗦𝗮𝗲𝘀𝗻𝗲𝗴)


Edrychwn ymlaen at glywed eich llais, a rhannu eich barn.


Diolch.