PLANED Lansio Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Fisol Newydd

PLANED Lansio Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Fisol Newydd

Lansiodd PLANED eu cystadleuaeth ffotograffiaeth fisol newydd y mis hwn lle bydd y ffotograff gorau i’w weld ar glawr blaen eu e-Gylchlythyr misol.

Gofynnir i bobl Sir Benfro gyflwyno eu delweddau cydraniad uchel naill ai ar dudalen Facebook, Instagram neu Twitter PLANED gan ddefnyddio’r hashnod #PLANEDPHOTOCOMP.

Fel arall, gellir e-bostio delweddau at eu Cydlynydd Cyfathrebu: karen.lewis@planed.org.uk

Mae angen tynnu pob ffotograff yn Sir Benfro ei hun, gan arddangos ac amlygu’r sir ryfeddol rydyn ni’n byw ynddi.

Oherwydd cyfyngiadau cyfredol COVID-19, mae PLANED yn dadlau na ddylai pobl deithio i dynnu lluniau nes bod y cyfyngiadau wedi’u llacio.

Sylwch: Efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ddelweddau eraill gael blaenoriaeth ar y clawr blaen, os bydd y ffotograff buddugol yn ymddangos y tu mewn i’r e-Gylchlythyr.