Mae PLANED yn ffurfio partneriaeth gyffrous gyda Hamdden Sir Benfro sy’n hyrwyddo lles yn ein cymunedau

Mae PLANED yn ffurfio partneriaeth gyffrous gyda Hamdden Sir Benfro sy’n hyrwyddo lles yn ein cymunedau

Mae PLANED yn falch o fod wedi ymrwymo i bartneriaeth gyda Hamdden Sir Benfro Pembrokeshire County Council o fewn yr awdurdod lleol i gychwyn ar gyfres newydd o bodlediadau sy’n hyrwyddo llesiant yn ein cymunedau ledled y sir.

 

Mae Podlediad Llesiant Penfro yn lansio ar-lein ar ddydd Llun 1 Mawrth, gydag argaeledd ledled yr holl brif allfeydd i bobl gael mynediad, yn ogystal â chael dolenni sy’n cael eu hyrwyddo gan PLANED a Hamdden Sir Benfro.

 

Gan ddal straeon, trafodaethau, a gweithgareddau pobl ledled y sir o ran sut maent yn parhau i reoli a hyrwyddo eu lles yn ystod y cyfyngiadau clo i ddechrau, bydd y podlediadau yn cael eu rhyddhau bob pythefnos i ddechrau arni.

 

Mae Hamdden Sir Benfro yn parhau i ddatblygu ei gynnwys pwrpasol ei hun gyda’i allbynnau hamdden newydd yn Sir Benfro ar gael i bawb gael mynediad ar-lein, ac yn gweithio ar hyn o bryd gyda PLANED ar hyrwyddo llesiant o fewn ac ar draws cymunedau, fel estyniad pellach o’r gwaith hwn.

 

Mae PLANED yn awyddus i barhau i nodi dulliau a phartneriaethau cyflenwi arloesol newydd ar ein dull o weithio gyda chymunedau, ac mae’r cydweithrediad hwn â Hamdden Sir Benfro yn ddatblygiad cyffrous o ddull cydgysylltiedig i gefnogi yr agenda llesiant ehangach ar gyfer y sir ymhellach.

 

Gellir cyrchu’r podlediadau yn ychwanegol yn y mannau arferol, yn uniongyrchol trwy’r ddolen hon: