Arbedwch y Dyddiad

Arbedwch y Dyddiad

LEADER Digwyddiad Chwyddo Prosiectau – Dydd Mawrth 9 Chwefror yn 10:30am and Dydd Iau 11 Chwefror yn 4:30pm: 

Y sesiwn fer, ryngweithiol hon, fydd yn edrych at sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eich prosiect presennol. Byddwn yn edrych ar eich profiadau a rennir, ac yn dysgu a oes posib gweithio ar y cyd ar draws prosiectau, ac os felly, pa gymorth rydych ei angen gennym ni o bosib, a pha gyfleoedd all ddod yn glir yn y dyfodol. 

Wedi cau eich prosiect eisoes?  Yna, byddwn yn eich croesawu chi i ymuno â ni i rannu eich profiad, a gweld sut all hyn gefnogi prosiectau posib presennol ar gyfer y dyfodol.  Prif amcan LEADER yw rhannu dysgu, ac wrth i ni gyrraedd diwedd y rhaglen, rydym yn ceisio casglu’r wybodaeth hon er budd y prosiectau yn ogystal â darparu adborth i’n cyllidwyr.