Dathlu PLANED Sir Benfro Llachar

Dathlu PLANED Sir Benfro Llachar

Croeso i ‘Sparkle Pembrokeshire’, menter newydd hwyliog a ffansi PLANED yn Arberth, yn annog pobl ledled y sir i ddod ag ysbryd y Nadolig i ysgafnu ar y cyfnod tywyll hwn.

O Amroth i Abereiddy, o Ystangbwll i Dŷ Ddewi, o Aberdaugleddau i Draeth Marloes, rydym i gyd yn adnabod rhywun yn ein cymuned leol sy’n mynd un cam ymhellach, yn wir ychydig bach yn wallgof efallai, yn addurno’r tu allan i’w tŷ wrth i dymor yr ŵyl nesáu.

Rydych chi’n gwybod y math o beth rydyn ni’n ei olygu: sîn Muppet gerddorol yn yr ardd flaen efallai, neu Siôn Corn pwmpiadwy maint balŵn aer poeth. Efallai y bydd ceirw trydan enfawr yn dringo ar draws y to neu hyd yn oed grŵp o gorachod gardd robotig yn siarad pum iaith ac yn gweini mins peis gyda the poeth i bobl sy’n mynd heibio. Wrth gwrs, mae digon o oleuadau bob amser i wneud y sioe’n weladwy o’r gofod a chodi calon pawb, gan gynnwys perchnogion y tai eu hunain… wel, o leiaf nes i’w bil trydan gyrraedd.

Eleni, mae ‘Sparkle Pembrokeshire’ yn mynd â’r gystadleuaeth i lefel hollol newydd. Anghofiwch am y tŷ mwyaf llachar yn y dref. Mae ein cystadleuaeth ni yn un ryng-gymunedol i ddod o hyd i’r ‘Dref fwyaf Llachar yn y Sir’.

Eglurodd y Prif Sparkle Sprinkler PLANED, “Meddyliwch am gystadleuaeth Tref yn ei Blodau, ond yn ystod y Nadolig, gyda goleuadau ac arddangosfeydd Nadolig a dim beirniaid na gwobrau, dim ond y balchder o fod y ‘Dref Fwyaf Llachar yn Sir Benfro’. Rydym wir eisiau helpu i rannu’r mwynhad y mae cymunedau’n ei greu yr adeg hon o’r flwyddyn, hyd yn oed yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae’r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i ddangos eich tref a rhannu eich ysbryd Nadoligaidd gyda gweddill y sir.”

Mae ‘Sparkle Pembrokeshire’ yn annog pawb i bostio lluniau o’u cartrefi, busnesau, canolfannau cymunedol neu drefi addurnedig.

Bydd pawb yn cael cyfle i bleidleisio ar eu hoff arddangosfa dref cyn i un gael ei choroni fel yr un ‘Fwyaf Llachar’

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas, ei fod “Wrth ei fodd bod PLANED yn medru cefnogi’r fenter hon fel rhan o’n hymrwymiad i gymunedau Sir Benfro.”

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ‘Sparkle Pembrokeshire’ drwy ddilyn eu tudalen Facebook @SparklePembs