Mae nodweddion PLANED yn cerdded ar BBC Radio Wales

Mae nodweddion PLANED yn cerdded ar BBC Radio Wales

Roedd PLANED yn ddigon ffodus i gael ei gynnwys ar raglen BBC Radio Wales yr wythnos ddiwethaf pan recordiodd y Prif Weithredwr, Iwan Thomas, bodlediad arbennig fel rhan o’r sioe Country Focus, a gafodd ei darlledu ar ddydd Sul 9 Tachwedd.

Dechreuodd PLANED ymgyrch Hoff Deithiau Cerdded Cyfnod Clo Lleol yn gynharach yn y flwyddyn gyda’r nod o gael pobl allan yn yr awyr agored yn eu hardal leol. Roedd yr ymgyrch yn hynod lwyddiannus gyda nifer o bobl leol yn rhannu eu profiadau eu hunain drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol PLANED ac yn darganfod buddion cerdded.

Yn ystod yr ail gyfnod clo byr diweddar, recordiodd Iwan un o’i hoff deithiau cerdded o amgylch Dyffryn Tywi ger pentref Porth-y-rhyd, lle arweiniodd gwrandawyr o amgylch y llwybrau natur a llwybrau seiclo, yn ymdroelli heibio’r afon tuag at y Gerddi Botaneg arbennig ac yn recordio synau amgylchol hyfryd ar hyd y ffordd. 

Teitl pennod y rhaglen sydd wedi ei chyflwyno gan Caroline Evans yw Balancing Game Shoots and Keep Walking a gallwch ei lawrlwytho drwy iPlayer y BBC https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000p6rg

Os ydych eisiau mynd yn syth at ran Iwan, ewch ymlaen i 24 munud.