Efallai bod drysau swyddfa ar gau ond mae’n fusnes fel arfer

Efallai bod drysau swyddfa ar gau ond mae’n fusnes fel arfer

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, ddydd Llun, 19 Hydref, ynghylch ‘cyfnod clo cyflym’ ar gyfer Cymru gyfan, bydd holl swyddfeydd ac ystafelloedd cyfarfod PLANED ar gau o 5pm ddydd Gwener, 23 Hydref.

Bwriedir ailagor ddydd Llun, 9 Tachwedd, yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau pellach gan Lywodraeth Cymru.

Tra bydd ein cyfleusterau swyddfa ar gau dros dro, bydd y tîm yn parhau i weithio o adref lle byddwn yn parhau i gefnogi cymunedau, partneriaid a phrosiectau sy’n mynd rhagddynt yn ystod y cyfnod hwn.

I gysylltu â ni, e-bostiwch information@planed.org.uk gan adael eich enw a rhif cyswllt a byddwn yn ymdrechu i ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.