Diwrnod Archaeoleg Rhithwir Arfordir Penfro

Diwrnod Archaeoleg Rhithwir Arfordir Penfro

Mae staff PLANED wedi bod yn cloddio’n ddwfn ac wedi mynd y filltir ychwanegol er mwyn sicrhau bod Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynd rhagddo er gwaethaf pandemig byd- eang a’r holl gyfyngiadau sydd wedi’u gorfodi arnom.

Bydd nifer o bobl yn ymwybodol bod hwn yn ddigwyddiad blynyddol sy’n cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei gefnogi gan PLANED. Mae’r digwyddiad wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers 2003; bob mis Tachwedd, mae’r digwyddiad yn cyflwyno nifer o siaradwyr sy’n cyflwyno eu gwaith i gynulleidfa o hyd at 200 o bobl yng Ngholeg Sir Benfro.

Eleni, oherwydd COVID-19 a’r cyfyngiadau sy’n gysylltiedig ag o, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn rhithwir, ar-lein, a bydd ar gael yn rhad ac am ddim i bawb sy’n dymuno mynychu. Mae sgyrsiau eleni yn y broses o gael eu recordio a’u golygu i alluogi’r llefarwyr gyflwyno sgyrsiau o’u cartrefi neu swyddfeydd neu o safleoedd archaeolegol hyd yn oed. Ymhlith y llefarwyr wedi’u cadarnhau mae’r Athro Mike Parker Pearson yn darparu diweddariad ynghylch ei ymchwil i archaeoleg Neolithig yn y Preselau a sgwrs gan Dr Toby Driver a’r tîm CHERISH yn seiliedig ar eu gwaith.

Bydd y ffilmiau wedi’u recordio ymlaen llaw yn cael eu cyfuno â chyflwyniadau byw a sesiynau holi ac ateb rhyngweithiol hyd yn oed; a fydd yn ffrydio’n fyw ar YouTube ar
ddiwrnod y digwyddiad. Bydd y cyflwyniadau ar gael i’w gwylio yn fyw ac ar ôl y digwyddiad, ond rhaid i chi wylio’n fyw er mwyn ymuno â’r sesiwn holi ac ateb ryngweithiol.

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Tachwedd, a bydd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar sianel YouTube ‘Diwrnod Archaeoleg – Archaeology Day’ https://www.youtube.com/channel/ UCmyDlzMF-5-pTebMDX8GoYQ/

Am ragor o fanylion, gweler tudalen swyddogol y digwyddiad: https://www.pembrokeshirecoast.wales/event/archaeology-day-2020/