Mae DATRIS yn parhau i ysbrydoli, adeiladu a chreu prosiectau newydd ledled Sir Benfro a thu hwnt

DATRIS continues to inspire, build and create new projects throughout Pembrokeshire and beyond

Yn ystod y mis diwethaf mae’r prosiect DATRIS wedi bod yn gweithio gyda nifer o gymunedau yn ne Cymru. Mae wedi bod yn cefnogi POINT drwy roi gliniaduron fel eu bod yn gallu helpu pobl ifanc yn Abergwaun sydd ddim efallai â mynediad at offer TG. Maent hefyd wedi cael meicroffon fel y gallant gynnal cyfweliadau ag aelodau o’r cyhoedd wrth gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae prosiect DATRIS, ar y cyd â’r Prosiect Gwledig Dyfodol Digidol, yn dechrau gosod y sylfeini ar gyfer cyfleuster hyfforddi cymunedol wedi’i leoli yn PLANED gyda gallu allgymorth wedi’i ddarparu drwy’r Bws Digidol. Megis dechrau mae’r prosiect a bydd yna yn bendant fwy ar y pwnc hwn wrth i bethau ddatblygu.

Mae gwaith yn mynd rhagddo gydag Amgueddfa Hwlffordd. Mae DATRIS wedi bod yn cefnogi staff i ddysgu sut i greu a diweddaru gwefan ar gyfer yr amgueddfa. Y gobaith yw y byddwn yn gallu
cael help gwirfoddolwyr i gyfrannu at y wefan wrth i’r cyfyngiadau lacio.

Ar hyn o bryd mae DATRIS yn cymryd rhan mewn prosiect gydag Amgueddfa Cymru i greu platfform i’r cyhoedd ymgysylltu â gwaith a wnaed ar gloddio a gwarchod Cerbyd Rhyfel o’r Oes Haearn a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn Sir Benfro. Mae llawer o waith diddorol o’n blaen gyda’r prosiect hwn yn sicr…mwy i ddilyn am y prosiect hwn yn fuan.