Staff yn dychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa yn ystod

Staff yn dychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa yn ystod

Fel miloedd o fusnesau eraill yn ystod y cyfnod clo, mae’r staff yn PLANED, wrth weithio o adref, wedi cadw mewn cysylltiad â’r naill a’r llall gyda chyfarfodydd ar-lein rheolaidd.

Canfu aelodau tîm eu hunain yn brysur iawn yn ystod y cyfnod hwn, yn trafod ystod eang o weithgareddau ar draws yr holl brosiectau cymunedol. Ar ddechrau mis Awst, dechreuodd staff ddychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa, gan greu swigod o weithwyr sy’n gweithio ar system rota wythnosol.

O ystyried llwyddiant diweddar y gweithio o adref yn ystod y cyfnod clo, mae staff bellach yn mwynhau cyfnod o weithio yn y swyddfa ac o adref fel rhan o gefnogaeth barhaus PLANED i’w weithwyr.