Cymorth am ddim newydd i sefydlu mentrau cymorth a gofal cymunedol

New free support to set-up community care and support enterprises

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan ymateb arbennig y gymuned i’r pandemig yn Sir Benfro, neu efallai wedi canfod eich hun yn chwilio am gyflogaeth wahanol o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol, beth am ystyried gweithio i chi eich hun fel menter gofal / cymorth o fewn eich cymuned?

Gallech weithio oriau sy’n gweddu i chi a diwallu angen sy’n agos at eich calon yn eich ardal leol, y cyfan gyda CHYMORTH UN I UN AM DDIM gan brosiect Catalysts for Care newydd, Sir Benfro.

Gall y mentrau gofal/cymorth hyn ddarparu ystod o wasanaethau ‘cymorth yn y cartref’ yn cynnwys cefnogi pobl gyda gwaith o amgylch y tŷ, eu helpu nhw i fwynhau hobïau a darparu cwmnïaeth; i ofal personol mwy arbenigol. Y tu allan i’r cartref, gallai mentrau ddarparu cymorth drwy gynnal grwpiau celf, gwasanaethau gofalu am anifail anwes, gweithgareddau hamdden byd natur ac amgylcheddol, cyfleoedd hyfforddiant neu ddarpariaeth gofal dydd i bobl gydag anawsterau dysgu – yn wir, unrhyw beth sy’n helpu pobl i fyw yn annibynnol a gwell.

Nod y prosiect yw datblygu amrywiaeth eang o fentrau gofal a chymorth annibynnol, bach ledled Sir Benfro. Eglurodd yr aelod cabinet dros wasanaeth cymdeithasol Tessa Hodgson y prosiect a’i bwysigrwydd i Sir Benfro: “Mae mentrau gofal a chymorth, bach yn sefydlu am eu bod nhw’n angerddol am helpu pobl eraill a gofalu am eu cymuned. Mae bod yn fach a lleol yn golygu y gallant adeiladu perthnasoedd cryf a dealltwriaeth ddofn o anghenion eu cwsmeriaid. Canlyniad y prosiect yw rhoi dewis gwirioneddol i bobl Sir Benfro o ran y gwasanaethau y gallant gael mynediad atynt, fel y gallant ddod o hyd i’r hyn sy’n addas iddynt.

Mae’r Swyddogion Prosiect Lee James a Liz Cook yn frwdfrydig a chyfeillgar iawn, ac yn cynnig cymorth am ddim, parhaus i’r mentrau hyn sefydlu a ffynnu.” I gael gwybod mwy, ewch i: planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/

Neu cysylltwch â Lee James lee.james@planed.org.uk

Ffoniwch 07535 810003