PLANED yn penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

PLANED yn penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae PLANED wedi penodi Barbara Priest fel Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ar ôl gwasanaethu am dros 25 mlynedd.

Yn flaenorol, gweithiodd fel rheolwr i Gyngor Hyfforddi a Menter Gorllewin Cymru, ac mae Barbara wedi datblygu rhaglenni hyfforddiant a menter ar gyfer oedolion. Mae hi’n dod â chyfoeth o brofiad mewn meysydd allweddol megis datblygu busnes a menter, ar ôl gweithio gydag ystod o fusnesau ar draws Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, yn ogystal ag Asiantaeth Datblygu Cymru a Chynulliad Cymru.

Dywedodd Barbara “Rwyf wedi bod yn aelod o’r bwrdd ers rhai blynyddoedd, ac felly mae’n bleser cael fy mhenodi’n Gadeirydd, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda PLANED yn y dyfodol”.

Mae Iwan Thomas, y Prif Swyddog Gweithredol, yn hapus iawn ei bod wedi ei phenodi, a dywedodd “Bydd arbenigedd Barbara yn dod â brwdfrydedd i’n bwrdd, yn cryfhau ein hymrwymiadau ac yn gwella ein cyfleoedd i wasanaethu ein partneriaid, rhanddeiliaid a chymunedau’n well”.