Cymorth newydd i sefydlu mentrau gofal cymunedol

Cymorth newydd i sefydlu mentrau gofal cymunedol

Mae prosiect newydd yn Sir Benfro, ‘Catalydd Gofal’, yn chwilio am bobl gyda diddordeb mawr mewn helpu eraill a sefydlu eu busnes eu hunain. Mae’r prosiect yn cynnig cymorth 1-1 am ddim i bobl sefydlu eu menter gofal neu gymorth eu hunain.

Gall y mentrau hyn ddarparu ystod o wasanaethau o ‘gymorth yn y cartref’ yn cynnwys cefnogi pobl gyda gwaith o amgylch y tŷ, eu helpu nhw i fwynhau hobïau a darparu cwmnïaeth, i ofal personol mwy arbenigol.

Nod y prosiect yw datblygu amrywiaeth eang o fentrau gofal a chymorth annibynnol, bach yn Sir Benfro. Eglurodd Lee James, Catalydd Micro-Fenterau, pam fod hyn mor bwysig: “Mae busnesau a masnachwyr annibynnol yn sefydlu cwmnïau am eu bod nhw’n angerddol am helpu pobl eraill o fewn eu cymunedau. Ac am eu bod nhw’n fach, maen nhw’n gallu meithrin cysylltiadau a gwir ddealltwriaeth gyda’u cwsmeriaid. Dyma mae pobl yn ei ddymuno, felly rydym yn cynnig cymorth am ddim er mwyn i’r gwasanaethau bach a lleol hyn dyfu.”

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan ymateb arbennig y gymuned i’r pandemig yn Sir Benfro, neu wedi bod yn chwilio am gyflogaeth wahanol o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol, beth am ystyried gweithio i chi eich hun fel menter gofal neu gymorth o fewn eich cymuned?

I ddysgu mwy, ewch i www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/ neu cysylltwch â Lee James ar leej@planed.org.uk / 07535 810003.

Cefnogir Catalydd Gofal gan Gyngor Sir Penfro, PAVS, PLANED a Community Catalysts; a fe’i hariennir drwy raglen LEADER, gyda chyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru.