Rydym yn recriwtio

Rydym yn recriwtio

Mae gennym ddwy swydd wag, ac rydym yn edrych i recriwtio aelodau tîm sydd â’r brwdfrydedd a’r profiad i ymuno â thîm cryf, fel rhan o sefydliad blaengar cadarnhaol.

Cydlynydd Cyfathrebu – Er mwyn cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd cyfathrebu i hyrwyddo cynllun ARWEINYDD Arwain Syr Benfro, bydd y dyletswyddau ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cynnwys arwain ar ddarparu ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a digidol a chynhyrchu cynnwys ar gyfer gwefannau a’u rheolaeth. (24 mis o dymor penodol, 37.5 awr yr wythnos, £ 24,000- £ 27,000 y flwyddyn).

 

Swyddog Lles Cymunedol (Ieuenctid) – Cefnogi’r prosiect DATRIS a ariennir gan y Loteri Fawr, wrth adeiladu gallu ac ymgysylltu â phobl ifanc mewn cymunedau, a sut y gall ymgysylltu trwy ddulliau digidol gynorthwyo rhanddeiliaid i gysylltu â phobl ifanc, yn enwedig o fewn anodd i grwpiau cyrraedd a heb gynrychiolaeth ddigonol. (Tymor penodol 12 mis, 30 awr yr wythnos, £ 22,777- £ 24,301 pro rata y flwyddyn).

 

Dyddiad cau dydd Mercher, 8fed Ebrill

Am fanylion pellach, cysylltwch â julied@planed.org.uk neu ffoniwch 01834 860965