Cymunedau’n creu cartrefi; Stori Sir Benfro

Cymunedau’n creu cartrefi; Stori Sir Benfro

Yn ddiweddar bu i Jo Rees-Wigmore, Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro roi cyflwyniad fel rhan o ddigwyddiad gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Chymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru) yn canolbwyntio ar ymddiriedolaethau tir cymunedol a thai a arweinir gan y gymuned.

 

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Jo: “Profiad gwych oedd cael bod yn rhan o’r digwyddiad hwn a gweithio gyda DTA Cymru yn trafod y gwaith arbennig yn Sir Benfro i greu tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.

 

Bellach mae DTA Cymru yn cefnogi cymunedau i Archwilio tai a arweinir gan gymuned fel un elfen o’u Rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi.

Roedd y digwyddiad cyntaf, a oedd yn rhan o’r rhaglen, yn canolbwyntio ar ymddiriedolaethau tir cymunedol (YTC) ac yn cyflwyno mathau eraill o gynlluniau tai a arweinir gan y gymuned, gyda siaradwyr eraill o YTC Wessex, y Rhwydwaith Cenedlaethol YTC a Chyngor Dinas Bryste yn cymryd rhan.

Mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru) yn sefydliad aelodaeth annibynnol i ymarferwyr, sy’n hyrwyddo gwaith ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru ac yn cefnogi’r rhwydwaith gynyddol ohonynt. Maent yn rhan o fudiad ehangach o rwydweithiau menter ac adfywio cymunedol ledled Prydain.

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi £60,410 o gyllid i ddatblygu prosiect Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro. Ariennir hyn trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.