Cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Sir Benfro yn ennill Bwrsariaeth PLANED

Dyfarnu Bwrsari Sir Benfro PLANED

Mae PLANED wedi dyfarnu bwrsari i gefnogi astudiaethau person ifanc o Sir Benfro mewn partneriaeth â Pharc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone a’r Retreats Group.

Mae Gwenno Davies, cyn-fyfyriwr Coleg Sir Benfro, wedi cael bwrsari o £1500 i’w helpu gyda’i hastudiaethau. Mae Gwenno yn astudio BA (Anrhydedd) mewn Rheoli Gwestai a Lletygarwch ym Mhrifysgol De Cymru.

Wrth siarad am y wobr, dywedodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED: “Gan fod y sector twristiaeth a lletygarwch ar hyn o bryd yn cyflogi oddeutu 17% o weithlu’r sir, rydym eisiau helpu i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y sector, ar bob lefel, sydd hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn, ar sail llawn amser, gyda chyfleoedd i ddatblygu gyrfa.

“Rydym wrth ein bodd bod Gwenno yn elwa o’r wobr hon i gefnogi ei hastudiaethau ac ennill profiad gwerthfawr drwy gysylltiadau gyda Bluestone a’r Retreats Group sydd hefyd ar gael drwy’r wobr hon.”

Ychwanegodd Marten Lewis, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol yn Bluestone, ‘Rydym yn falch o gefnogi cynllun Bwrsari Sir Benfro PLANED. Rydym yn gweld y gyrfaoedd hirdymor ardderchog y gellir eu meithrin yn y sector lletygarwch bob dydd. Rydym eisiau llongyfarch Gwenno ar ennill y wobr hon, a dymunwn bob llwyddiant iddi gyda’i hastudiaethau.’

Dywedodd Samantha Wilson-Croft, Rheolwr Hyfforddi ac Adnoddau Dynol y Retreats Group: “Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r bwrsari hwn, sy’n cynnig cefnogaeth amhrisiadwy i berson haeddiannol, fel Gwenno, drwy eu hastudiaethau ac yn rhoi’r cyfle i ni fuddsoddi yn ein talent leol.”

Mae Parc Gwyliau Bluestone a’r Retreats Group, sy’n rheoli Tŵr y Felin, Castell y Garn a Phriordy Penrhiw, yn gweithio mewn partneriaeth â PLANED i gynnig y Bwrsari gwerth £1,500 ar gyfer pobl ifanc 18-21 mlwydd oed yn y sir, sydd ar fin cychwyn addysg uwch.

Dyma flwyddyn gyntaf Bwrsari Sir Benfro PLANED, ac mae’r bartneriaeth nawr wedi ei hymestyn i’w chynnal yn 2020. Bydd manylion ynghylch sut i wneud cais am y Bwrsari eleni yn cael eu rhannu cyn bo hir.