Hyrwyddwyr Digi

Mae ymgyrch ledled y DU yn gweld Sir Benfro yn cael mwy allan o fywyd ar-lein

Bydd Wythnos Get Online 2019 yn gweld y prosiect Hyrwyddwyr Digidol wedi’i leoli yn POINT yn Fishguard yn dysgu y gall cael y gorau o’r rhyngrwyd fod yn hawdd ac yn hwyl.

Nod Wythnos Cael Ar-lein 14 I 20 Hydref 2019,  yw rhoi cyfle i bawb wneud y gorau o’r rhyngrwyd, waeth pa mor hyderus ydyn nhw ar-lein.

Mae DATRIS, prosiect hyfforddiant digidol PLANED, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr wedi bod yn cefnogi’r prosiect Hyrwyddwyr Digidol sydd wedi’i leoli yn POINT yn Abergwaun. Mae sesiynau’r Hyrwyddwyr Digi yn darparu cymorth am ddim gyda thechnoleg mewn sesiynau galw heibio rheolaidd.

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd John Ewart, Cydlynydd DATRIS: “Dechreuodd Hyrwyddwyr Digidol arni fel prosiect peilot ym mis Mai 2018. Caiff pobl ifanc ledled gogledd Sir Benfro eu hyfforddi i gynorthwyo aelodau’r gymuned gydag unrhyw broblemau technoleg sydd ganddynt. Gall y cyhoedd ddod â’u gliniaduron, tabledi a ffonau symudol i’r sesiynau a chael cyngor a chyfarwyddyd gydag unrhyw broblem. Mae gan yr hyrwyddwyr digidol hawl i ddefnyddio gliniaduron yn POINT i gynnig cymorth i bobl sy’n cael anawsterau â’r rhyngrwyd, o ddiogelwch ar y rhyngrwyd, gosodiadau a negeseuon e-bost i Skype a chyfryngau cymdeithasol.”

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher cyntaf a’r trydydd dydd Mercher o bob mis am 3.30 – 4.30pm yn The Old Printworks, Parc-y-shwt, Abergwaun ac mae’r sesiynau yn agored i bawb.

Bu i Hyrwyddwyr Digidol POINT ennill Grŵp Cymunedol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymunedol Abergwaun ac Wdig eleni.

Mae POINT yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw yng ngogledd Sir Benfro godi eu hyder, hunanbarch a sgiliau i oresgyn y rhwystrau y gallant ddod ar eu traws ar eu taith o blentyndod i fod yn oedolion.