Prosiect profiad gwaith

Prosiect profiad gwaith

Y flwyddyn nesaf, bydd prosiect newydd yn cael ei lansio i ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd profiad gwaith ledled y sir ar gyfer disgyblion ysgol (16 +), myfyrwyr coleg, ac oedolion sy’n awyddus i ailhyfforddi.

Datblygwyd y cynllun gan Fiwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro ac Adran Gwaith a Phensiynau o fewn y sir.

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED: “Mae PLANED yn croesawu’r cyfle i gyfrannu’n allweddol at y prosiect arloesol hwn yn Sir Benfro, dan arweiniad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’n cyd-fynd yn fawr â’n ffocws sefydliadol i symud tuag at ymgorffori barn pobl ifanc fel rhan o gymunedau yn y sir. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar draws gwahanol sectorau i helpu i gyflawni sgiliau a chyfleoedd cynaliadwy i helpu ein cymunedau i barhau i ffynnu.”

 

Gan weithio ar y cyd â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro a’i bartneriaid, lluniwyd canllaw sy’n egluro pa fanteision all y prosiect ei gynnig i gwmnïau, cymunedau ac unigolion.

 

Caiff y prosiect ei lansio’n swyddogol ym mis Ebrill 2020, ond dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy amdano gysylltu â Beth Schooling yng Ngholeg Sir Benfro ar 01437 753155.