Enwebiad gwestywr annibynnol

Aelod bwrdd PLANED ar restr fer gwobr gwestywr annibynnol

Mae Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol y Grŵp Retreats, sy’n berchen ar Westy Tŵr-y-Felin, Castell y Garn, a Phriordy Penrhiw ac yn eu rhedeg yma yn Sir Benfro, , wedi ei goroni yn Hotel Hotel Annibynnol 2019!

Wedi’i chyhoeddi yn y Independent Hotel Show neithiwr, fe wnaeth Paula oresgyn cystadleuaeth gan bum arweinydd diwydiant arall, oherwydd ei hymrwymiad i ddatblygiad ei thîm, llwyddiant ei sefydliad a’r diwydiant yn gyffredinol

Fel Rheolwr Cyffredinol y Grŵp ar un o westai bwtîc moethus blaenllaw Cymru, Tŵr-y-Felin, Priordy Penrhiw a Chastell y Garn, mae Paula wedi llwyddo i osod Cymru ar lwyfan rhyngwladol fel cyrchfan moethus newydd. Bellach caiff y Grŵp Retreats ei adnabod fel un o gyflogwyr lletygarwch enghreifftiol y DU.

Gan sôn am yr enwebiad, dywedodd Prif Weithredwr PLANED, Iwan Thomas: “Fel aelod o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr, mae Paula yn parhau i fod yn gefnogwr anhygoel i’n gwaith ar draws cymunedau yma yn Sir Benfro, ac mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth wych o’r holl waith caled Paula yn cyflwyno ac yn ysbrydoli ym mhob un y mae’n gweithio gyda hi. Rydym ni yn PLANED yn sicr yn dymuno’r gorau iddi, ac rydym wrth ein bodd â’r wobr hon.”

Caiff y Wobr Gwestywr Annibynnol ei chyflwyno i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r sector gwestai annibynnol. Rhoddir hon i gydnabod rhagoriaeth arloeswr annibynnol sydd ag enw da am wthio ffiniau a chreu profiadau eithriadol i westeion. Yn bwysicach fyth, mae’r enillydd yn rhywun sy’n ymrwymedig i ddatblygiad ei dîm, llwyddiant ei sefydliad a’r diwydiant yn ehangach.

Wedi’i sefydlu yn 2012, y Sioe Westai Annibynnol yw unig ddigwyddiad y diwydiant sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i’r angen am westywyr moethus a bwtîc.