Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Bydd prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ledled Sir Benfro yn dod ynghyd i hyrwyddo a dathlu eu llwyddiannau ar ôl derbyn cyllid gan LEADER; dull o ddarparu cymorth i gymunedau ar gyfer datblygu gwledig.

Bydd aelodau o’r Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, Arwain Sir Benfro a staff PLANED sy’n gweinyddu’r cyllid LEADER, yn croesawu ystod o brosiectau mewn digwyddiad dathlu yn Scolton Manor.

Dywedodd Emyr John, Cydlynydd Prosiect LEADER: “Fel PLANED mae gennym hanes o ddarparu LEADER yn Sir Benfro, ac rydym yn falch iawn o’r nifer a’r ystod o brosiectau sydd wedi cael eu cefnogi. Ar hyn o bryd mae gennym 68 o brosiectau wedi eu cymeradwyo yn y sir a nifer o brosiectau cydweithredol yn gweithio â phartneriaid y tu allan i Sir Benfro.

“Bydd hefyd yn gyfle i rwydweithio, clywed am brosiectau LEADER eraill, ac archwilio syniadau prosiect ar gyfer y dyfodol, gyda chefnogaeth y tîm gwych sydd gennym yn PLANED”

Bydd gwesteion yn y digwyddiad yn gallu clywed gan sefydliadau eraill am eu prosiectau gan gynnwys Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian a Chreu ar y Cyd Coast Lines.

Sicrhaodd Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro dros £3,300,000 o arian, ac mae wedi bod yn cefnogi prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fudd i Sir Benfro. Ariannwyd dros 65 o brosiectau gan gynnwys 3 phrosiect cydweithredol sy’n gweithio gyda phartneriaid y tu allan i Sir Benfro.

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Daw’r enw LEADER o’r talfyriad Ffrangeg am ‘Liaison Entre Actions pour le Development de L’Economie Rurale” sy’n cyfieithu’n fras i ‘cysylltiadau rhwng camau gweithredu ar gyfer datblygu’r economi wledig’.

Mae ymagwedd LEADER yn cynnwys methodoleg datblygu gwledig sy’n cynnwys partneriaeth, datblygu ar lawr gwlad o’r ‘gwaelod i fyny’, arloesi a chydweithredu.