Dywed Solva ie i dai a arweinir gan y gymuned

Mae Cymuned Solva un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned

Mae Cymuned Solva un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn dilyn cyfarfod diweddar i ffurfio Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol (CLT) leol. Mae staff prosiect Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol PLANED wedi bod yn gweithio â Chyngor Cymuned Solva i ddatblygu cynlluniau ar gyfer CLT. Mae PLANED yn gweithio gyda chynrychiolwyr o Wessex CLT i rannu a datblygu arfer da mewn datrysiadau tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned ar gyfer Sir Benfro.

Mae Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol (CLT) Sir Benfro yn brosiect sydd wedi ei ariannu gan LEADER, ac wedi ei weinyddu gan PLANED. Mae CLT Sir Benfro yn gweithio gyda chymunedau i ddarparu cartrefi gwirioneddol fforddiadwy sy’n fforddiadwy yn barhaol, sy’n eiddo i ac yn cael eu rhedeg gan bobl leol, i bobl leol, gan gynhyrchu incwm i’w cymunedau. Roedd Wessex wedi eu llethu gan y weledigaeth ac yn falch o gael eu cyflwyno i gymaint o bobl ysbrydoledig yn gweithio dros y gymuned.

Dywedodd Ifor Thomas, Chyngor Cymuned Solva: “Mae Solva yn croesawu’r cyfle hwn i ffurfio Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol a all ddarparu cartrefi i aelodau o gymunedau Solva a Brawdy. Mae hwn yn gyfle enfawr i helpu i lunio dyfodol cynaliadwy y bydd pob aelod o’n pentref yn gallu cymryd rhan ynddo. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd agored i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i roi benthyg eu sgiliau, eu profiad a’u cyngor i sicrhau llwyddiant y prosiect yma.”

Dywedodd Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro, Jo Rees-Wigmore: “Rydym wedi gwirioni i gael y datblygiad CLT hwn yn Solva. I helpu cymunedau greu datrysiadau tai fforddiadwy i bobl leol na fyddai’n gallu byw yn y gymuned ble cawsant eu magu fel arall.  Drwy wneud hyn, rydym yn creu cymunedau cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at gefnogi’r Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol hon ar gyfer Solva.”

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED wedi rhoi £60,410 o gyllid i ddatblygu prosiect Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro. Ariennir hyn trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol, cysylltwch â Jo Rees-Wigmore ar 07990 761386.