Gwobr Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED

Gwobr Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED

Left to right. Barry Walters, Principal Pembrokeshire College. Ewan Rees, The Retreats Group. Iwan Thomas, PLANED. Shania Greenhalgh and Andrew Laugharne, Hospitality and Catering students. Josh Macleod, Scarlets Rugby. Dave Evans Assistant Principal Pembrokeshire College. Marten Lewis, Bluestone

Mae cyllid i helpu cefnogi unigolyn ifanc o Sir Benfro sy’n mynd i Addysg Uwch y mis Medi hwn wedi’i lansio gan PLANED.

Lansiwyd y Fwrsariaeth yng Ngholeg Sir Benfro ddydd Mercher gyda phartneriaid a chwaraewr rygbi y Scarlets a noddir gan PLANED – Josh Macleod.

Wrth siarad am y Bwrsari, dywedodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED: “Ar gyfer blwyddyn gyntaf y bwrsari, rydym wedi penderfynu mai’r thema a’r maes dan sylw fydd y Sector Twristiaeth a Lletygarwch.

Gan fod y sector twristiaeth a lletygarwch ar hyn o bryd yn cyflogi dros 17% o weithlu’r sir, yn fras, rydym eisiau dangos a helpu i hyrwyddo’r ffaith nad yw cyflogaeth yn y sector bob amser yn dymhorol ac yn talu’n wael. Rydym eisiau gweithio gyda chyflogwyr i helpu i hyrwyddo’r ffaith fod gan y sector lawer o gyfleoedd ar bob lefel, sydd hefyd yn gyfleodd amser llawn, gydol y flwyddyn, gyda chyfleodd ar gyfer datblygu gyrfa.”

Bydd Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED yn canolbwyntio ar sector gwahanol o’n heconomi yn y sir bob blwyddyn – gydag eleni yn canolbwyntio ar Dwristiaeth a Lletygarwch – a thrwy hynny sicrhau cyllid gan fusnesau yn y sector hwn at y diben hwn.

Bydd y Fwrsariaeth o £1,500 i unigolyn ifanc o Sir Benfro sy’n mynd i Addysg Uwch fis Medi yma yn cael ei gwobrwyo mewn tri thaliad tymhorol o £500 yn ystod eu blwyddyn gyntaf.

Cefnogir Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED gan ein partneriaid yn y sector preifat, Bluestone a’r Retreats Group (sy’n rheoli Gwesty Tŵr Y Felin, Castell y Garn a Phriordy Penrhiw).

Am ragor o fanylion a gwybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, ewch i’r dudalen we, yma.