Tri Ymddiriedolwr newydd yn ymuno â Bwrdd PLANED

Tri Ymddiriedolwr newydd yn ymuno â Bwrdd PLANED

Mae PLANED, y sefydliad sydd yn cefnogi unigolion a chymunedau ledled Sir Benfro, yn falch o gyhoeddi fod tri ymddiriedolwr newydd yn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr y sefydliad, gan ddod â gwybodaeth a phrofiad busnes helaeth o bob cornel o’r sir.

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol diweddaraf PLANED a’r Gynhadledd Flynyddol boblogaidd yn Theatr Myrddin, cafodd y penodiadau newydd eu cadarnhau, a’r wythnos yma, cafodd Cadeirydd y Bwrdd, Lynne Upsdell, y Trysorydd, Gordon Barry, a’r Prif Weithredwr, Iwan Thomas groesawu’r tri ymddiriedolwr newydd a thrafod cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Wrth siarad am y penodiadau newydd, dywedodd Iwan: “Gwnaethom ailstrwythuro yn ystod y Gwanwyn eleni, mae gennym aelodau staff newydd mewn swyddi a strategaeth sefydliadol newydd ar gyfer y dyfodol a fydd yn cryfhau ein hymroddiad i gefnogi cymunedau a syniadau sydd yn arloesol a chynhwysol. Rwy’n falch o groesawu ein tri Aelod Bwrdd newydd, Gareth Davies, Tir Dewi; Paula Ellis, Retreats Group; a Gareth Reynold, Dale Sailing.  Maent yn ychwanegu profiad sylweddol mewn busnes, marchnata, a chyfrifoldeb cymuned, ac yn ychwanegiad cadarnhaol i arwain a chefnogi’r tîm wrth barhau i ddatblygu a darparu yn unol ag ethos a gweledigaeth PLANED.”

Tri Ymddiriedolwr newydd PLANED yw:

Ar hyn o bryd mae Gareth Davies yn Uwch Swyddog Gweithredol yn Tir Dewi, elusen sy’n darparu llinell gymorth a chymorth dilynol i ffermwyr ledled gorllewin Cymru i oresgyn eu pryderon. Cyn hyn, roedd Gareth yn Gyfarwyddwr i gwmni recriwtio swyddogion gweithredol ac arweinwyr a oedd wedi ei leoli yn Llundain, a hefyd yn ymgynghorydd marchnata.

Gareth Reynolds yw Rheolwr Cyfarwyddwr Dale Sailings, wedi’i leoli yn Nayland, ac ef yw trydedd genhedlaeth y teulu Reynolds i gymryd awenau’r busnes. Yn sgiper masnachol a hyfforddwr chwaraeon dŵr, mae Gareth yn chwarae rôl ymarferol yng ngweithrediad dyddiol y busnes, ac yn parhau i ddatblygu a thyfu’r busnes yn lleol a rhyngwladol.

Paula Ellis yw Rheolwr Cyffredniol Retreats Group, sydd yn berchen ar ac yn rhedeg Gwesty Twr-y-Felin, Gwesty Castell y Garn, a Gwesty Penrhiw yma yn Sir Benfro. Mae gan Paula brofiad helaeth o reoli yn y sector lletygarwch a thwristiaeth ledled Cymru, sefydliadau yn arwain y sector. Mae hi wedi bod yn Rheolwr Marchnata i Faes Awyr Caerdydd-Cymru, ac yn Rheolwr Oriel y Parc i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro.