Codi ymwybyddiaeth o bridd iach

Codi ymwybyddiaeth o bridd iach

Mewn cysylltiad â Puffin Produce, cynhaliwyd dau weithdy iechyd ac amaethu pridd yn nalgylch Cors Winterton.

Bu i Mark Stalham, arbenigwr iechyd pridd ac agronomeg tatws o NIAB Cambridge University Farm, arwain dau weithdy ymarferol manwl a hynod ddifyr. Cynigwyd cyngor i’r ffermwyr a fynychodd ar sut i asesu iechyd eu priddoedd a bu iddynt elwa hefyd o wybodaeth a phrofiad eang Mark ar ffyrdd i wella eu pridd trwy arferion amaethu gwell. Roedd digon o gyfle i drafod pynciau megis gwreiddio, tir dyfrlawn, mewnlifiad maetholion, a chapasiti dal dŵr pridd.

Diolch i R E Evans Farms Ltd a J Llewellin and Co. a gynhaliodd y gweithdai.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.