Seminar Tai Fforddiadwy

Seminar Tai Fforddiadwy

Yn y llun gwelir (rhes gefn, o’r chwith i’r dde): Paul Smith (Aelod Cabinet Cyngor Dinas Bryste dros Dai a Chymunedau); Iwan Thomas (Prif Weithredwr PLANED); Tom Chance (Cyfarwyddwr Rhwydwaith Genedlaethol yr Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol ). Blaen: Alison Ward (YTC Wessex); Aelodau Cyngor Sir Benfro, Pat Davies, Cris Tomos a Jo Rees-Wigmore.

Ddydd Llun, daeth arbenigwyr tai o Lundain â Gorllewin Lloegr ynghyd â chynrychiolwyr o Gymru gyfan ar gyfer seminar a gynhaliwyd gan PLANED a Chyngor Sir Benfro i ddathlu gwaith Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro.

Daeth siaradwyr gwadd o YTC Wessex, Cyngor Dinas Bryste, a sefydliad cenedlaethol yr Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol, i drafod enghreifftiau gwych o gymunedau a phobl leol yn arwain ar faterion tai.

Amcan yr Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yw darparu tai fforddiadwy i bobl leol gan gynhyrchu incwm ar gyfer cymunedau, gydag aelodaeth o’r YTC ar gael i bawb yn y gymuned.

Yn ogystal â hyn, gall YTCau fod yn gyfrwng ar gyfer prosiectau eraill sydd o fudd i’r gymuned hefyd, megis swyddfeydd post a siopau cymunedol.

Cafodd PLANED gyfle hefyd i arddangos eu prosiect rhandaliadau cymunedol.

Dylai unrhyw gymunedau sy’n awyddus i ddysgu mwy gysylltu â Jo Rees-Wigmore, Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro trwy alw 07990 761386.