Rhwydwaith fforymau cymunedol yn trafod cynyddu cyfoeth cymunedol

Rhwydwaith fforymau cymunedol yn trafod cynyddu cyfoeth cymunedol

Cynyddu cyfoeth cymunedol oedd pwnc cyfarfod diweddaraf Rhwydwaith Fforymau Cymunedol PLANED.

Daeth cynrychiolwyr fforymau cymunedol ac unigolion â diddordeb o bob rhan o’r sir ynghyd yn ddiweddar i glywed gan siaradwyr ynghylch eu profiadau o ddatblygu cyfoeth cymunedol mewn sawl gwahanol ffurf.

Ymhlith y siaradwyr lleol yr oedd cynrychiolydd o’r VC Gallery, sydd wedi sefydlu safle yn Noc Penfro yn ddiweddar, a Luke Conlon yn trafod ei brosiect NOS DA (No One Should Die Alone). Cafwyd amlinelliad o Wasanaeth Cymorth Cyfranddaliadau Cymunedol PLANED ei hun a chlywsom gan dîm troseddau cefn gwlad newydd Heddlu Dyfed Powys. Roedd y prif siaradwyr yn cynrychioli Cwmni Bro Ffestiniog ym Mlaenau Ffestiniog.

Dywedodd Benjamin Thorndyke, Swyddog Rhwydweithiau: “Cawsom ein hysbrydoli gan yr holl siaradwyr ac wrth glywed am yr hyn sy’n digwydd yng ngogledd Cymru gyda Chwmni Bro Ffestiniog. Rhwydwaith o fentrau cymunedol ydyw, sydd wedi dod ynghyd i gydweithredu dan faner un cwmni cymunedol cyffredinol.

“Mae mwy o fentrau cymdeithasol i bob pen o’r boblogaeth ym Mro Ffestiniog nag yn unrhyw le arall yng Nghymru. Mae pymtheg o fentrau cymdeithasol yr ardal wedi dod ynghyd dan faner Cwmni Bro Ffestiniog. Mae llawer o bethau y gallwn ddysgu o’u profiad ac, o bosib, eu rhoi ar waith yma yn Sir Benfro.”

Mae Rhwydwaith Fforymau Cymunedol PLANED yn cwrdd yn rheolaidd i drafod materion sydd o ddiddordeb i gynghorau tref a chymuned, fforymau a chymdeithasau cymunedol ac eraill sydd â diddordeb mewn arwain cymuned.

Darllen mwy yma:

Compassionate Communities

Community Shares Support service for Pembrokeshire 

Cwmni Bro Ffestiniog 

The VC Gallery

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch â’n Swyddog Rhwydweithiau, Benjamin Thorndyke

e-bost: benjamint@planed.org.uk