Digwyddiad codi ymwybyddiaeth BRICs

Digwyddiad codi ymwybyddiaeth ar gyfer dalgylch Pelcomb Brook

Gwahoddwyd ffermwyr sy’n berchen ar dir neu’n rheoli tir yn ardal dalgylch Pelcomb Brook i ymuno â Thîm Prosiect BRICs i ddysgu mwy am y prosiect cydweithredol hwn. Nod y digwyddiad a gynhaliwyd ym mis Medi 2018 yn nhafarn The Rising Sun ger Hwlffordd, oedd codi ymwybyddiaeth o’r prosiect, egluro pa gymorth a chefnogaeth y gall y prosiect eu darparu ac i annog ffermwyr i wirfoddoli i gymryd rhan.

Mynychodd Swyddog Datblygu Lleol Cyswllt Ffermio hefyd i egluro ffynonellau eraill o gymorth technegol, busnes ac ariannol sydd ar gael i ffermwyr.

Mae BRICs yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o fudd i’r cymunedau a’r busnesau o fewn y gymdogaeth.

Os ydych yn ffermwr neu’n berchen a’ch bod yn awyddus i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, Swyddog Prosiect BRICs ar 01834 860965 neu emmat@planed.org.uk.

Os oes gennych ddiddordeb neu’n credu yr hoffech gymryd rhan mewn cynllun masnachu maetholion, cysylltwch â Paul Renfro, Swyddog Prosiect BRICs ar 01646 405693 neu paul.renfro@pembrokeshirecoastalforum.org.uk