Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Cynrychiolaeth y Sector Cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Rydym yn gweithio mewn Partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Adeliadu Cymuneda (BCT) i ddarparu cynrychiolaeth Sector Cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Beth yw Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector?

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn fforwm ar gyfer trafodaethau rhwng cynrychiolwyr rhwydweithiau’r trydydd sector a Llywodraeth Cymru. Mae’n rhoi cyfle i’r sector godi materion o ddiddordeb neu bryder ac yn caniatáu ar gyfer cyfarfodydd gyda’r holl Ysgrifenyddion Cabinet ddwywaith y flwyddyn.

Mae cynrychiolwyr o 25 rhwydwaith Trydydd Sector gwahanol ar y Cyngor Partneriaeth.

Ein rôl ni yw cynrychioli’r sector cymunedol – sefydliadau sy’n gweithio mewn ardaloedd daearyddol penodol er budd pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hynny. Gall rhai o’r sefydliadau hynny hefyd fod yn fentrau cymdeithasol neu’n gweithio gyda grwpiau penodol (ee pobl ifanc), ond mae croeso i unrhyw un sy’n gweithio er budd lle penodol ymuno â’n rhwydwaith

Sut fydd hyn yn gweithio?

Er mwyn gallu cynrychioli’r sector cymunedol yn effeithiol, mae angen i ni adeiladu rhwydwaith o sefydliadau eraill. Drwy’r rhwydwaith hwn, byddwn yn edrych ar ddiddordebau a phryderon y sector cymunedol ac yn cael eich barn ar gynigion sy’n dod o’r Llywodraeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chris Johnes neu Emma Shepherd yn BCT ar 02921 202280

Pwy yw Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau?

Mae’n debyg mai BCT yw’r cefnogwr mwyaf o waith datblygu cymunedol seiliedig ar asedau yng Nghymru, gan redeg y rhaglen Invest Local mewn 13 ardal drefol yn bennaf yng Nghymru.