Digwyddiadau
Loading Events

« Gweld pob Digwyddiadau

  • Mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir Benfro

Maw 19 Tach 2019 @ 10:00 yb - 12:00 yp

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae PLANED yn falch o fod yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro fel sefydliad sydd â thros 30 mlynedd o gyflwyno i gymunedau yn y sir.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau’r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio’n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda’i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Mae Adroddiad Blynyddol BGC 2018-2019 ar gael yma.

Gall aelodau’r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC.

Manylion

Dyddiad:
Maw 19 Tach 2019
Amser:
10:00 yb - 12:00 yp
Event Category:
Website:
https://www.planed.org.uk/cy/ein-gwaith/rhwydweithiau/y-bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus-sir-benfro/

Lleoliad

Unit 9 PLANED
PLANED
The Old School, Narberth, Pembrokeshire SA67 7DU United Kingdom
+ Google Map