Digwyddiadau
Loading Events

« Gweld pob Digwyddiadau

 • Mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Sioe Deithiol Cymorth Busnes

Iau 19 Medi 2019 @ 9:00 yb - 11:00 yb

Ydych chi am ddechrau busnes newydd neu dyfu busnes sy’n bodoli eisoes? Ydych chi’n gwybod pa gymorth sydd ar gael ichi ac i’ch busnes?

Ymunwch â ni yn y digwyddiad nesaf i’w chynnal gan Grŵp Rhyngweithio â Busnesau Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, ar y cyd â Busnes Cymru. Bydd yn gyfle ichi gyfarfod â Thîm Swyddfa Ranbarthol Llywodraeth Cymru yn y Canolbarth a’r De-orllewin, â swyddogion Busnes Cymru, a chydag eraill sy’n cynnig cymorth ac a all roi cyngor i’ch helpu i ddechrau busnes neu i dyfu’r busnes sydd gennych yn barod.

Cewch ddysgu am y mathau gwahanol o gymorth sydd ar gael i’ch busnes. Bydd cyfle hefyd i glywed am ddatblygiadau cyffrous yn Sir Benfro, gan gynnwys datblygiadau sy’n bosibl bellach mewn rhannau o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau oherwydd bod y Rhyngrwyd Pethau ar gael.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau, 19 Medi yng Nghanolfan Arloesi’r Bont, Doc Penfro. Bydd anerchiad agoriadol am 9:00am ac yna cyfle i ymweld â’r ardal arddangos rhwng 9:15am a 11:00am.

Dyma rai o’r sefydliadau a fydd yn arddangos:

 • Busnes Cymru
 • PLANED
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • GwerthwchiGymru
 • Banc Datblygu Cymru
 • Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Fedarawisn y Busnesau Bach
 • Siambr Fasnach De Cymru
 • Focus Hub Caerfyrddin
 • Cyflymu Cymru i Fusnesau
 • Y Rhyngrwyd Pethau
 • Tarian – yr Uned Ranbarthol Troseddu      Cyfundrefnol
 • ION Leadership
 • Croeso Cymru
 • Coleg Sir Benfro
 • Llywodraeth Cymru
 • Cyngor Sir Penfro
 • WRAP Cymru
 • Loteri Sir Benfro

Mae’r bore hwn yn sicr o fod yn un na fydd pobl am ei golli, felly ewch ati ‘nawr i sicrhau’ch lle ‒ rydym yn rhagweld y bydd lleoedd yn cael eu llenwi’n gyflym.

Manylion

Dyddiad:
Iau 19 Medi 2019
Amser:
9:00 yb - 11:00 yb
Event Category:
Website:
https://wales.business-events.org.uk/en/events/mid-and-south-west-wales-region-business-support-roadshow/

Organizer

Business Wales
Phone:
03000603000
Email:
businesssupport@gov.wales
Website:
https://businesswales.gov.wales/

Lleoliad

Bridge Innovation Centre
Pembroke Dock, SA72 6UN United Kingdom + Google Map