Digwyddiadau
Loading Events

« Gweld pob Digwyddiadau

  • Mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Preseli Sir Benfro yn Gofalu” Ymgysylltu â’r Gymuned

Mer 21 Ebr @ 5:00 yp - 7:00 yp

Beth yw eich barn ynghylch darpariaeth gwasanaethau gofal lleol?
Fyddech chi’n hoffi cymorth gan eich cymuned i’ch helpu i barhau i fyw gartref?
Oes gennych chi aelod o deulu neu gymydog, neu ydych chi’n nabod rhywun fyddai’n
hoffi hynny?

Hoffem gasglu cymaint o safbwyntiau ag sy’n bosib, i sefydlu a oes angen am, a
diddordeb mewn, gwasanaeth gofal cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol yn yr
ardal ddaearyddol a wasanaethir gan Feddygfa Preseli.
Os gallwch sbario 5 munud i ateb ychydig o gwestiynau a rhannu eich barn.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/M5RZDZG

Fodd bynnag, os byddai’n well gennych gwblhau copi caled o’r arolwg hwn, cysylltwch
ag Abi Marriott yn PLANED abi.marriott@planed.org.uk 07951 515 075.

Law yn llaw ag arolwg o’r holl breswylwyr ac aelwydydd sydd â diddordeb yn lleol, mae
cyfle i drafod a darganfod mwy am y cynigion posib ar gyfer gwasanaeth gofal
cydweithredol a redir ac a ddarperir yn lleol.

Os ydych yn dymuno cymryd rhan mewn gweminar ar-lein am ddim mwy nag awr, i
rannu a thrafod gyda’ch cyd-breswylwyr, wedi’u hwyluso’n annibynnol gan PLANED, yna
defnyddiwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at glywed eich lleisiau, a rhannu eich barn. Diolch.
Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ar gyfer ein trafodaeth ar-lein derfynol ar:
Dydd Mercher 21 Ebrill am 5pm (yn Saesneg)
https://www.eventbrite.co.uk/e/150493890277

 

Manylion

Dyddiad:
Mer 21 Ebr
Amser:
5:00 yp - 7:00 yp
Event Category:

Organizer

Abi Marriott
Phone:
07951 515 075
Email:
AbiM@planed.org.uk
Website:
https://www.planed.org.uk/projects/community-well-being-resilience-project-pembrokeshire/