Amdanom ni

Amdanom ni

Ein taith

Ein Tim

Ymddiriedolwyr

Rydym yn gweithio gyda chymunedau, gan gyflawni dros Sir Benfro, Cymru ac Ewrop.

Ein cenhadaeth

Mae PLANED wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau i wella ansawdd eu bywydau drwy ganolbwyntio ar eu cyfleoedd, harneisio eu potensial a’u helpu i wireddu eu dyheadau.

Ein gwerthoedd craidd

Mae dull PLANED yn seiliedig ar ddatblygu gweledigaeth ar y cyd ar lefel gymunedol.

Mae PLANED yn gweithio gyda chymunedau i nodi eu blaenoriaethau heb bwyso a barnu beth ddylai’r blaenoriaethau hynny fod.

Mae PLANED yn helpu cymunedau i wneud pethau drostynt eu hunain.

Mae PLANED yn hyrwyddo deialog rhwng yr holl randdeiliaid ac yn ceisio brocera cysylltiadau gwaith a goresgyn rhwystrau.

Mae PLANED yn hyrwyddo arloesedd ac yn ceisio darparu mecanwaith ar gyfer rhannu syniadau newydd.

Mae canlyniadau PLANED a chanlyniadau i gymunedau yn wybodus ac yn seiliedig ar wybodaeth.

Mae gennym bedwar maes strategol i ganolbwyntio arnynt

  • Cyfranogiad cymunedol, cynrychiolaeth a lles
  • Sgiliau ac entrepreneuriaeth
  • Amaethyddiaeth gynaliadwy ac adnoddau naturiol
  • Natur, treftadaeth, diwylliant a thwristiaeth

Bellach yn ein blwyddyn 30, mae gan dîm PLANED gyfoeth o brofiad o weithio gyda, ac er lles cymunedau, y gallwn ei ddefnyddio i’ch helpu.

Angerddol am gefnogi pobl a syniadau sy'n newid cymunedau

Rydym yn cefnogi cymunedau o le a diddordeb; gan eu helpu i fod yn gryfach ac yn fwy gwydn