Ynni Doethach

Mae PLANED yn bartner yn y prosiect hwn, dan arweiniad Cadwyn Clwyd.

Mae’r prosiect hwn yn archwilio i ddichonoldeb gridiau Ynni Doethach gan gynnwys storio, cyflenwi uniongyrchol, monitro a rheoli ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy sydd o fudd i gymunedau a phrosiectau a allai fynd i’r afael â thlodi tanwydd. Bydd yn archwilio i ddichonoldeb adnoddau adnewyddadwy cymunedol ar ôl tariff cyflenwi ac yn datblygu astudiaethau achos ar gyfer 10 prosiect ledled Cymru Wledig.

Mae’r prosiect yn edrych i weithio gyda 10 o brosiectau ledled Cymru i ddatblygu cynlluniau busnes manwl.

Bydd y cynlluniau hyn yn archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio atebion ynni gwell ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy. Byddwn yn gweithio gyda’r prosiectau i edrych ar atebion Ynni Doethach a ddewiswyd ac yn helpu i fodelu’r technolegau a ddewiswyd. Hefyd mae cefnogaeth ar gyfer cyngor technegol ac ar gyfer ymweliadau i brosiectau enghreifftiol perthnasol.

Mae gostyngiad mewn Tariffau Cyflenwi wedi gwneud prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol confensiynol yn anhyfyw. Bydd Ynni Doethach yn buddsoddi mewn ymchwil ac adeiladu capasiti, gan edrych ar:

  • Storio
  • Cyflenwi’n uniongyrchol
  • Monitro
  • Rheolaethau

 

 

 

 

Mae grŵp llywio’r prosiect yn cynnwys:

  • Ffermwyr a thirfeddianwyr sydd â gallu amlwg i gynhyrchu ynni adnewyddadwy;
  • Generaduron Ynni Adnewyddadwy Cymunedol;
  • Grwpiau LEADER – Cadwyn Clwyd, PLANED a grwpiau gweithredu lleol sy’n cymryd rhan mewn prosiectau ynni adnewyddadwy LEADER;
  • Gweithredwyr Rhwydwaith Rhanbarthol – Scottish Power Energy Networks a Western Power Distribution:
  • Cwmnïau cyflenwi ynni moesegol;
  • Y rhai hynny ag arbenigedd a phrofiad yn cynorthwyo cynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol – e.e Green Valleys Trust , Community Energy Wales a Severn Wye Energy Agency.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Silas Jones ai 01490 340500 neu drwy e-bostio silas.jones@cadwynclwyd.co.uk